VELKOMMEN TIL

LOFOTEN

SUITE 

APARTMENTS

Lofoten SuiteHotel - rett på torget og ytterst på kaikanten i Svolvær.

1.mars 2020 var 10 års drift av Lofoten Suitehotel over. Alle leilighetene er nå tilbakeført til sine eiere. Vi har fortsatt 2 suiteleiligheter i vår portefølje og er bookbar under navnet Lofoten Suiteapartments.

 

Noen leiligheter er tatt i bruk privat og andre leies ut via andre aktører.